Historikk

Moms og momsfritak på behandling Historikk

Omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig fra 1. januar 2021. For osteopati og naprapati ble det gitt utsatt iverksetting frem til 1. juli 2021, og for akupunktur frem til 1. oktober 2021. Det er vedtatt ytterlige utsettelse av avgiftsplikten for akupunktur, osteopati og naprapati frem til 1. januar 2022.

Forslag om moms på alternativ behandling Aktuelt

22. juni 2020:
Finansdepartementet > Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling. Høringsfrist: 03.08.2020
> Se Høringsbrev, send inn høringssvar


WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle Historikk

Januar 2014: Verdens helseorganisasjon mener komplementære tilbud til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023. Omtalt her: «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»

Momsfritak for behandlere som står i eget register Historikk

Januar 2009: Det blir innført en ny ordning, og momsfritaket blir knyttet opp mot et frivillig register for alternative behandlere innunder Brønnøysundregistrene.

Folkeaksjonen for Alternativ Behandling ble startet Historikk

2007: Folkeaksjon for Alternativ Behandling blir igangsatt. Målet er at komplementær og alternativ behandling blir bedre tilgjengelig og integrert i et helhetlig helsetilbud.

 

Innført moms på alternativ behandling Historikk

2001: Det ble det innført moms på alle behandlingsmetoder, unntatt akupunktur og homeopati. I løpet av de neste årene ble i tillegg ni behandlingsmetoder unntatt moms: Akupunktur, homeopati, naprapati, osteopati, soneterapi, ernæringsterapi, urtemedisin, kinesiologi og klassisk massasje. Andre behandlingsmetoder var avgiftspliktige med mindre de ble utøvet av helsepersonell.