Forslag om moms på alternativ behandling

22. juni 2020:
Finansdepartementet > Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling. Høringsfrist: 03.08.2020
> Se Høringsbrev, send inn høringssvar