Momsfritak for behandlere som står i eget register

Januar 2009: Det blir innført en ny ordning, og momsfritaket blir knyttet opp mot et frivillig register for alternative behandlere innunder Brønnøysundregistrene.

The Categories: Historikk