Folkeaksjonen

Dette oppropet går til:
 1. Stortinget, regjeringen,
  v/Statsminster Jonas Gahr Støre
 2. Helse- og Omsorgsdepartementet,
  v/ Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre
 3. Finansdepartementet,
  v/ Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Folkeaksjonen for Alternativ Behandling er en underskriftsaksjon. Målet er at komplementær og alternativ behandling blir bedre tilgjengelig og integrert i et helhetlig helsetilbud.

Regjeringen vedtok å fjerne et momsfritak for alternativ behandling med virkning fra 1. januar 2021. Fullstendig momsfritak er ett av kravene i folkeaksjonen, støtt aksjonen med din underskrift.

De fem hovedpunktene omhandler:

 • Forskning på alternativ behandling
 • Behandling på sykehus
 • Opplæring av helsepersonell
 • Momsfritak
 • Refusjonsordning

Øremerke midler til forskning på alternativ behandling
Vi krever at 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge skal brukes til forskning på alternativ behandling. Helseforetakene må pålegges å forske på alternativ behandling.

Etablert tilbud om alternativ behandling på sykehus
Idag kan man få alternativmedisinsk behandling ved mange norske sykehus, men tilbudet er tilfeldig og valg av behandlingsmetoder er begrenset. Alle sykehuspasienter må få tilbud om å velge komplementær/alternativ behandling.

Bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling
Helseperonell må ha oversikt over alternative behandlingsmetoder for å kunne hjelpe pasientene best mulig. Grundig opplæring må inngå i utdanning og pålegges alt helsepersonell som etterutdanning.

Fullstendig momsfritak for alternativ behandling
Pasienten betaler dyrt for å ivareta egen helse. Det er galt å måtte betale moms når man forsøker å bli frisk. Vi krever momsfritak for all alternativ behandling.

Refusjonsordning for alternativ behandling
Mange pasienter investerer store summer i egen helse ved å bruke alternativ behandling. Vi krever en refusjonsordning for bruk av alternativ behandling.


Om Folkeaksjon for Alternativ Behandling

Folkeaksjonen ble opprettet i 2007, på bakgrunn av en skjevhet i tilgjengelighet av behandlingstilbud. Aksjonen er et idealistisk engasjement og eies av alle som har skrevet under på den.

Nær halvparten av befolkningen bruker alternative behandlingsmetoder, men det har ikke politikerne tatt hensyn til. Aksjonen er et tydelig signal om å gi folk det helsetilbudet de ønsker. Alternativ og komplementær behandling bør være mulig å få for dem som ønsker det, for å ivareta helse og livskvalitet.

Initiativtagere til denne aksjonen er Bertil Berg-Olsen og Unni Nordbrenden, som til daglig driver nettmagasinet/portalen Behandler.no og Alternativ.no

Opprop av,
Unni Nordbrenden og Bertil Berg-Olsen